Kosti stopala | Ordinacija KOREKT

011/408-99-88    i    060/408-99-88

Da kroz život idete sigurnim koracima

        

Kosti stopalaKosti stopala pri stajanju nose celokupnu težinu tela. Težina se prenosi na podlogu, a kosti deluje kao elastični regulator pri hodu, trčanju, skokovima.

Stopalo se sastoji od 26 kostiju i 2 sezamoidne kosti smeštene ispod glavice prve metatarzalne kosti te su međusobno povezane čvrstim vezama i dugim i kratkim potkolenim mišićima. Takva građa omogućava stopalu međusobno kretanje svih anatomskih elemenata. Stopalo sadrži 33 zgloba od kojih je 20 pokretno. Samo tri zgloba odgovorna su za najveći deo pokretljivosti stopala, to su talokruralni, subtalarni i transverzalni talarni zglob.

Podela kosti stopala po regijama:

Proksimalni, zadnji deo: os talus (gležanjska kost) i calcaneus (petna kost)
Srednji deo: os naviculare (čunasta kost), os cuboideum (kockasta kost) i ossa cuneiformia (klinaste kosti-tri)
Distalni, prednji deo: pet metatarzalnih kostiju, i 14 falangi (tri falange, proksimalna, srednja i distalna, za svaki nožni prst osim palca koji ima samo dve falange)
Tokom opterećenja stopala, težina tela se pomera s potkolenice na gležanjsku kost, a potom većim delom na petnu kost te manjim delom na prednji deo stopala, pa na glavicu prve kosti donožja.

Tačke oslonca kod stopala:

  • Tuber kalkaneusa
  • Glavica V. metatarzalne kosti
  • Glavica I. metatarzalne kosti

Te tri tačke, spojene kostima, ligamentima i mišićima, grade dva uzdužna i dva poprečna svoda stopala.

Radi pravilne biomehanike pokreta vrlo je bitno da tačke opterećenja budu pravilno raspoređenje. Ukoliko su nepravilno raspoređene tačke oslonca, vrlo često za posledicu, mogu nastati ozbiljni zdravstveni problemi praćeni bolom. Dakle, pored stopala trpe potkolenice, kolena, kukovi, pa i kičmeni stub. Kod svih navedenih segmenata može doći do pojave deformiteta ukoliko se problem ne primeti na vreme i ne reaguje adekvatno.

Kosti stopalaU Centru za stopala Korekt pored kompletnog pregleda i dijagnostike stopala i cele posture, dobija se detaljna slika vašeg zdravstvenog stanja nakon koje dobijate adekvatnu preporuku u vidu fizikalne terapije, posebno osmišljenih vežbi, manuelnih tretmana koji podrazumevaju pasivno istezanje, limfnu drenažu, refleksologiju i masažu. Pored navedenih terapijskih tretmana, neophodno je koristiti i određene uloške u cilju rasterećenja nepravilnih tački oslonca i pozicioniranja samog skočnog zgloba što rezultira dovođenjem stopala u fiziološki položaj te će put do korekcije biti brz i pouzdan. Ovakav kompletan terapijski tretman svakako će uticati na korekciji celokupne posture tela.

Više informacija na sajtu Centra za stopala Korekt

 

 

 


Centar za stopala Korekt